1e zondag van de Advent (29 november 2020)

Omdat we deze komende tijd niet kunnen beleven zoals we vroeger deden, dat we niet samen elke zondag een kaars kunnen aansteken op de adventskrans tijdens de eucharistie maar vooral omdat iedereen nu de mond vol heeft van niet samen met de familie kerstmis en eindejaar te kunnen vieren, hadden we gedacht om het kerstverhaal en de adventstijd in de pastorietuin in de kijker te zetten voor elke voorbijganger.
We denken dat het superbelangrijk is dat we laten zien wat Kerstmis echt betekent en dat de advent de voorbereiding is op de geboorte van Jezus. Hij heeft immers door zijn voorbeeld het grootste gebod Heb ik elkaar lief waar gemaakt. Het staat ook zo te lezen in het evangelie van Johannes in hoofdstuk 15, vers 12 en 13:
Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.”

Sinds gisteren staat in de pastorietuin op de rechterkant de boodschap van de engel Gabriel aan Maria opgesteld.
Elke week zullen we (enkele parochianen) iets veranderen, toevoegen, …. zodat we het Kerstverhaal tot en met de Drie Koningen terug levend maken voor iedereen en dat we dit zo toch samen kunnen beleven als gemeenschap.

Alles wordt verlicht van 6-9u en 16-23u.Nieuw pedaalregister - Orgel (28 november 2020)

Ondanks er geen zondagsvieringen doorgaan blijven we niet stil zitten. In onze kerk hebben we er zonet nog een stukje aan toegevoegd.
Het orgel werd namelijk door Johan Deblieck uit de Eksterstraat uitgebreid met een 16-voetregister zodat we nu nog meer van dit instrument kunnen genieten. Het klinkt prachtig.
Het brengt je in vervoering, bidden lijkt eens zo makkelijk. Het brengt God dichterbij.
Het zal nog wat wachten zijn eer we terug naar de kerk mogen om in het echt terug als gemeenschap eucharistie te mogen vieren.
Maar intussen is er morgen de eerste zondag van de advent en kunnen we ons voorbereiden op de komst van Jezus.Lam van God (januari 2017)

Dank zijn onze privé restaurateur in de parochie kunnen wij terug fier naar buiten komen met ons vernieuwde LAM van GOD.
Het lam was na al die jaren van bestaan dringend aan herstelling toe.
Bedanktkerstgebeuren en de nieuwjaarsreceptie (nieuwjaar 2016)

Kerst is voorbij, maar na jarenlange afwezigheid mochten we de os en de ezel in onze kerststal verwelkomen. Het was er knus in de stal met nogal wat volk. Ook in de kerk mochten we veel mensen ontmoeten, samen gemeenschap vormen, samen bidden rond de tafel van de Heer.

Dank je wel,

Dank je wel aan elke vrijwilliger die een handje toesteekt in de parochie. Van de zangers, parochieploegers, kerkfabrieklui, klusjesmannen, toezichters tot de kapellekeswachters, proficiat voor jullie inzet. We zijn dan ook blij dat we al eens iets kunnen terugdoen bij een hapje en een tapje. We hopen ook dit jaar nog op jullie te kunnen rekenen en als bij het lezen hiervan andere mensen zich aangesproken voelen om mee te helpen: “Altijd welkom”

Werkten kerktoren (oktober 2014)

Een kerk, een huis voor God?
Een huis voor ons gelovigen om samen te komen en samen in geloof de eucharistie te vieren.
Een kerk, wonen onder de toren, een baken voor de wijde omgeving.
Een herkenningspunt niet alleen voor ons, gelovigen, maar voor iedereen.
Thuiskomen, samen komen.

Bij het ontmantelen van de kerktoren bleek dat niet alleen wij maar ook Gods' schepselen zich daar thuis voelen.
huisboktor heeft daar lelijk huis gehouden in die toren en dus...
Is er nu een kerk zonder spits.

Wil je de werken zien vorderen dan kan je dat via onze website: www.sint-gertrudis-pede.be
Of kom eens langs. De torenspits staat achter de kerk in de kerktuin, zo krijg je ook eens idee over hoe het daarboven uitziet.
Tot mei 2015 zullen de werken 2 maand langer duren.

De kerkfabriek

Nieuw tuinpad (voorjaar-zomer 2014)


 Dankzij een milde schenking van een bedrijf van een parochiaan kon er een nieuw tuinpad aangelegd worden. We hadden alleen wat zand en cement nodig om een mooi pad in de tuin aan te leggen.

Opbouw kerststal (december 2014)


 Door vele helpende handen kwam de kerststal tot leven.


Kennismaking met het enneagram (18 maart 2014)

In groepen, scholen of bedrijven wordt meer en meer gewerkt met het enneagram. Wat is dat? Waartoe dient het?
'Ennea' is Grieks en betekent 'negen'.
Het enneagram maakt een opdeling van de manieren om in het leven te staan in negen types. Het toont hoe we van elkaar verschillen omdat we met een andere 'bril' naar het leven kijken. Daarom is het soms moeilijk anderen echt te begrijpen. Zolang we niet weten waarin en waarom we zo verschillend zijn, worden onze relaties met familie, buren, collega's enz. bemoeilijkt. Er is een logisch verband tussen ons denken, voelen en handelen. Als tandwieltjes van een mechanisme werken ze op elkaar in. Zo worden we automatisch en onbewust meegenomen in typische reacties. Via de inzichten van het enneagram kunnen we daar bewuster en vrijer mee omgaan. We worden dan milder voor elkaar en meer tevreden met onszelf. Het enneagram sluit aan bij de christelijke visie op God en mens.
Anita Mertens laat ons gedurende twee uur kennismaken met het enneagram op 18 maart 2014 in de pastorie van Sint-Gertrudis-Pede. Iedereen is welkom. Start om 14.30 u. Deelname is gratis.

Opbouw kerststal (17 december 2013)

Het is weer Kerst en dan mag, kan of hoort er een kerststal in de kerk. Het Kerstgebeuren visualiseren, wanden plaatsen, die zware beelden van het hoogzaal naar beneden brengen (waarom zetten we die daar toch steeds weer terug boven?), een kerstboom of twee en alles staat klaar om Christus te verwelkomen in de kerk, in ons hart. Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar.

Soep op de Stoep (15 december 2013)

Het wordt een sociaal gebeuren, beter nog een gemeenschapsgebeuren. Met geleerde woorden noemt men dat op het bisdom "diaconie". Voor ons was het een moment om samen ons geloof te beleven. Patatten schillen, ajuinen snijden, samen wenen en het beoogde doel halen, meer dan 100 liter soep maken, het werden 115 liters. Zowel in de tent aan de kerk als op de pastorij gingen de liters soep van de band (tafel), zodat we met een hele boel mensen ons steentje konden bijdragen aan welzijnszorg. Dank je wel aan al die helpende handen en daar hoort iedereen bij of je nu meehielp aan die soep te maken of om te smullen van die soep.

O.H. Hemelvaart donderdag 9 mei 2013

Net zoals vorig jaar brengen we op O.H. Hemelvaart een bezoek aan de kapel in de Eksterstraat. Na de viering van 9.30u gaan we samen naar de kapel om er te bidden en te zingen. Iedereen is hartelijk uitgenodigd op deze korte bedetocht om hulde te brengen aan O.L. Vrouw.
Er is dus die dag geen koffie voorzien na de eucharistieviering.
In de namiddag heeft onze vijfde pannenkoekenslag plaats in de tuin van onze pastorij, er is eveens boterham met hesp verkrijgbaar. Allen hartelijk welkom.

Soep op de Stoep (16 december 2012)

Soep op de Stoep. Zondag 16 december 2012 deden we mee aan deze welzijnsactie.
Het mag gezegd worden: "Een succes". Bijna 100liter soep werd er gemaakt , verkocht in potten of uitgeslurpt aan de poort van de kerk onder de groene tent of gezellig aan tafel in de pastorij. Opbrengst 256euro. Bijna 50euro meer dan vorig jaar. Dank je wel aan alle soepdrinkers.

Open Monumentendag Vlaanderen in Breugheldal

Het OCMW van Dilbeek neemt samen met de gemeente op zondag 9 september 2012 van 10 tot 18 uur deel aan de Open Monumentendag Vlaanderen. Dit is een jaarlijks evenement dat het grote publiek GRATIS wil laten kennis maken met het bouwkundig, landschappelijk, archeologisch & mobiel erfgoed in steden en gemeenten.

In het woonzorgcentrum Breugheldal kan U dit jaar kennis maken met een fototentoonstelling "Voetsporen van devotie. Processies in Vlaams-Brabant." Fotograaf Jan Locus brengt via zijn foto's het processiegebeuren in Vlaams Brabant in beeld. Hoe zijn processies ontstaan? Welke heiligen worden er vereerd? Welke attributen worden er in een processie gebruikt en wat is hun betekenis? Daarnaast kan iedere bezoeker een "infomapje OMD" (5 euro) of het boek "Voetsporen van devotie" (20 euro) aankopen. Bijkomend is er een tentoonstelling met foto- en filmmateriaal over de processies in Dilbeek. Ook verschillende processieattributen zal U tijdens Open Monumentendag kunnen bewonderen. Kan u er zondag 9 september helaas niet bij zijn? Geen nood, de fototentoonstelling blijft van 9 tot en met 26 september 2012 gratis en eventueel in groep met een gids te bezichtigen in het woonzorgcentrum Breugheldal. Er dient enkel een afspraak gemaakt te worden met Mevr. Nathalie Verlinden tel. 02 568 07 32 of nathalie.verlinden@ocmw-dilbeek.be

4e pannenkoekenbak donderdag 17 mei 2012

Donderdag 17 mei was het druk in de tuin van de pastorij maar ook in het gebouw gonsde het van activiteiten. Onze 4de pannenkoekenbak was een succes, dank zij veel helpende handen. De ploeg die de dag voordien al die tenten opstelden, tafels dekten, stoelen versleurden. Een tent die de geest gaf. Er was nogal straffe wind, die woensdag. Donderdag na de Hemelvaartviering trok een nieuwe ploeg naar de pastorij en werden de bakactiviteiten gestart. Voor de start om 14u kwam er nog een ploeg helpers bij, waarvan we' er zes toch in het zonnetje willen zetten. Dat waren de plusvrouwen en plusmannen die opdienden, afruimden, pannenkoeken bakten en afwasten. Een echte gemeend dank je wel.
En 's avonds kwamen er nog andere mensen voor de opkuis.
Aan allen die hielpen, dank je wel.

O.H. Hemelvaart donderdag 17 mei 2012

De dag dat we Hemelvaart vieren en ook de dag dat we onze jaarlijkse bedevaart (kleine bedevaart) naar het kapelleke aan de Eksterstraat houden. Het houtwerk van het kapelleke werd in het voorbije jaar grondig geverfd, het frontpaneel van het altaar vernieuwd en ook de vloer van het altaartje werd met nieuwe stenen bedekt. Maar bovenal werd ook het Mariabeeld opnieuw opgefrist onder de deskundige handen van Felix. Het kapelleke straalt dan ook in al zijn eenvoud. Het is eeuwenoude volksdevotie voor moeder Maria, maar op een dag zoals donderdag is het ook samen, in gemeenschap, een stukje geloof belijden.

O.H. Hemelvaart donderdag 17 mei 2012

Net zoals vorig jaar brengen we op O.H. Hemelvaart een bezoek aan de kapel in de Eksterstraat. Na de viering van 9.30u gaan we samen naar de kapel om er te bidden en te zingen. Iedereen is hartelijk uitgenodigd op deze korte bedetocht om hulde te brengen aan O.L. Vrouw.
Er is dus die dag geen koffie voorzien na de eucharistieviering.
In de namiddag heeft onze vierde pannenkoekenslag plaats in de tuin van onze pastorij, er is eveens boterham met hesp verkrijgbaar. Allen hartelijk welkom.

Palmzondag 1 april 2012

1 april Palmzondag
Een heerlijk, mooie viering
Het Passieverhaal gespreid over de viering
Nog steeds boeiend
Nog steeds intens
Gezegend Hij die komt
Hosanna in de Hoge

Vasten - Broederlijk Delen

Elida woont samen met haar 4 kinderen op een goudmijn. Letterlijk. De prachtige groene heuvel is nu een ontoegankelijke krater. De omgeving is vervuild. Zij en haar dorpsgenoten werden nooit ingelicht over de komst van de mijn, laat staan geraadpleegd. Zoals Elida zijn er velen in Latijns-Amerika. Ondanks dit alles trekken de mensen in Latijns-Amerika hun plan. Maar daarbij kunnen ze onze steun goed gebruiken. Blijf dus niet aan de zijlijn staan, maar trek mee.

(Voor meer informatie klik op de afbeelding)

“Laat ze hun plan trekken. Wij trekken mee!.”

Nieuwjaarsreceptie 11 januari 2012

Woensdag 11 januari was het verzamelen geblazen voor een nieuwsjaarsreceptie voor alle vrijwilligers van onze parochies Schepdaal en Pede. We zijn zoals je kan zien met velen om daar, naar ieders talent, een steentje toe bij te dragen in het gelovig gemeenschap vormen. Elkaar danken met een hapje en een drankje mag dan gerust het nieuwe jaar inluiden.

Opbouw kerstal 19 december 2011

De opbouw van de vernieuwde kerststal 2011 verliep dank zij het voorbereidend werk van Peter en met de inzet van een stevig team, opnieuw zeer vlot. Het kerststalletje "Stijl Huizeke Mostinckx" stond mooi op de achtergrond bij het Kerstconcert van Concertband Pede van vorige vrijdag.

Soep op de stoep 4 december 2011

Met dit initiatief willen ook wij tijdens deze adventtijd bijdragen bij de actie van Welzijnszorg "Samen tegen armoede". Liliane had weer overheerlijke soep gemaakt, tomantensoep. Het rook zo lekker dat ook de buren rond de kerk uit hun huis kwamen om soep te kopen. Zowel aan de kerk als op de pastorij kon je van die lekkere soep drinken. Dank je wel voor jullie steun. De opbrengst lag nog hoger dan vorig jaar, maar ja, er was dan ook meer soep gemaakt.

Nieuw altaarplaat kapelleken 15 oktober 2011

Zoals jullie weten hebben Freddy, Felix en Tim al heel wat tijd en verfwerk gestoken in het kapelleke van de Eksterstraat. Het kapelleke dat eigenlijk nog op de Kothemstraat in Schepdaal staat op de hoek met de Eksterstraat van Lennik. Samen hebben ze er wat mooi van gemaakt en dat zal al menige voorbijganger gezien hebben. Doordat Yvonne er ook voor zorgt dat de deur regelmatig open staat en het kapelleke er ook mooi bebloemd bijstaat, wordt elke voorbijganger ook uitgenodigd om te mijmeren, te danken, te vragen, te bidden.
Maar de plaat onder het altaar was ook aan vernieuwing toe. Wie konden we daar nu voor aanspreken? Welke kunstschilder zou dit willen doen? Geen nood. De federatie is groot en als je dan even bij de buren kijkt en, vooral als dat dan nog familie is, vind je wel iemand. Antoon Hamels was meer dan bereid om zijn handen voor OLVrouwke te laten werken en zoals jullie zien, mag het gezien worden. Oktober is de rozenkransmaand en die rozenkrans is nu terug in volle glorie te bewonderen in ons kapelleke. Dank je wel aan alle bereidwillige handen.

Priesterjubileum Robert Pappaert 10 juli 2011

Zondag 10 juli 2011 vierden we het gouden priesterjubeleum van Robert Pappaert. Geboren en getogen in Pede stond hij erop om hier een eremis te houden en daar we graag bij. Zoals de pastoor vertelde heeft Robert in die 50 jaar heel wat verricht, maar voor alles blijft ons bij dat hij net zoals de zaaier in de parabel, gezaaid heeft en gul gezaaid heeft. Hij was er ook altijd bij om pastoor Karel Mertens te vervangen wanneer het met deze laatste eens wat minder ging. Hij was en is voor onze parochie een graag geziene voorganger in de eucharistieviering.
Robert, proficiat en altijd welkom in Pee.

3e Pannenkoekenslag donderdag 2 juni 2011

En toen was het weer zo ver: onze pannenkoekenbak voor de derde keer op de pastorij.
Het was een prachtige dag met zon, veel zon. De tenten stonden klaar en hier en daar hadden we een parasol op de kop kunnen tikken.
De keuken draaide op volle toeren en Sarah, Jonathan, Eli, Jorien en Jan van de pluswerking waren ons komen versterken om alles op rollekes te laten draaien.
Guido van de stichting DonBosco plezierig geangageerd was ook van de partij. Tja we zijn dan ook al enkele jaren op rij zijn sponsor.
Aan iedereen die meehielp, was het nu met de opbouw, in de keuken, het op- of afruimen, aan de tap, aan de kassa of gewoon om het op te eten, van harte dank!

O.H. Hemelvaart donderdag 2 juni

Net zoals vorig jaar brengen we op O.H. Hemelvaart een bezoek aan de kapel in de Eksterstraat. Na de viering van 9.30u gaan we samen naar de kapel om er te bidden en te zingen. Iedereen is hartelijk uitgenodigd op deze korte bedetocht om hulde te brengen aan O.L. Vrouw.
Er is dus die dag geen koffie voorzien na de eucharistieviering.

In de namiddag heeft onze derde pannenkoekenslag plaats in de tuin van onze pastorij, met dit jaar ook boterham met hesp op de menu. Allen hartelijk welkom.

Meimaand - Mariamaand (15 mei 2011)

Meimaand is de Mariamaand. Het is de maand waarin Maria een bijzondere plaats krijgt in ons gelovig leven. Bedevaarders overal ter wereld gaan in deze maand op tocht. Maria heeft dan ook een speciale plaats bij ons gelovigen. Door haar werd Jezus geboren en door haar hebben we een voorspreker bij Hem en onze Vader. Zij is niet alleen de moeder van Jezus maar ook onze moeder.

Ook bij ons in onze kleine parochie hebben inwoners al meer dan een eeuw geleden een speciale plaats voor haar gebouwd waar mensen met allerlei vragen bij haar terecht kunnen: een goed examen voor de kleinzoon, een goede man voor de dochter, een genezing voor iemand die hem/haar dierbaar is....

Meer dan een eeuw lang werd en wordt dit kapelleke gelegen aan de Kothemstraat, te paard tussen Schepdaal en Lennik, en in de volksmond geheten: "Kapelleke van de Eksterstraat" onderhouden en verzorgd. Vandaag zorgt Yvonne uit de Scheestraat even verderop voor ons kapelleke. Het wordt gekuisd, geboend, het krijgt nieuwe kaarsen en wordt bebloemd door haar vaardige handen. Maar de buitenkant, allez de cornichen, de deur en de gebedstekst boven de deur, waren aan vernieuwing toe. Gelukkig waren er drie paar bereidwillige handen om het kapelleke onder handen te nemen. Als je dus even wilt verpozen, mijmeren, bidden, je pijnen en smarten in de handen van Maria te leggen, ga dan gerust eens langs en bewonder dan het werk van Felix, Freddy en Tim. Het mag gezien worden.

Kruisweg - 22 april 2011

Vrijdagmiddag werd de kruisweg voor de ganse federatie in de Sint-Gertrudiskerk beleden. Het was een heel sobere en stemmige viering die ons een stap dichterbij het Paasfeest en de verrijzenis van Jezus bracht.Broederlijk Delen - Koffiestop 20 maart 2011

Zondag 20 maart 2011 deden we voor de tweede keer mee met koffiestop; een actie van broederlijk delen. We hadden 2 locaties voorzien: eentje in de kerk en eentje zoals elke week op de pastorij. Het was een echt succes want we zamelden 142.41 euro in en dat is meer dan vorig jaar.
Van harte dank aan alle milde weldoeners.

Kruisoplegging 13 maart 2011

Zondag 13 maart kregen 12 kinderen van onze parochies Sint-Rumoldus en Sint-Gertrudis hun kruisje opgelegd als voorbereiding op hun plechtige geloofsbelijdenis. Liliane had een speciaal hoekje versierd voor die 12 kruisjes. Zeg nu zelf dat het echt de moeite was.
Samen vieren en met velen, samen getuigen rond de tafel van de Heer maakt ons geloof de moeite waard om te beleven. We wensen onze 12 jonge mensen het beste toe naar de volgende stap in hun geloofsbeleving.

Vasten - Broederlijk Delen

Broederlijk delen bestaat dit jaar 50 jaar. 50 jaar geleden was er een hongersnood in Congo, dit was het startsein van de allereerste campagne van Broederlijk Delen. Voor dit bijzonder jaar is er een bijzondere campagne:

“Maak ons overbodig! Steun de plannen van het Zuiden.”

(Voor meer informatie klik op de afbeelding)

Begrafenis Jef Wauters 5 maart 2011.

Zondag 27 februari 2011 overleed Jef Wauters. Meer dan 50 jaar bijna 60 vulde hij onze kerk met muziek en gezang. Hij was onze koster-organist die elke viering present was van doopsel over klein communie, vormsel, huwelijk tot uitvaarten evenals de gewone zaterdag- en zondagvieringen. En maakte hij dan eens geen muziek dan waren zijn verhalen vertellen en moppen tappen legendarisch. Bij elke gelegenheid kon hij als rasechte entertainer de ambiance er in houden, steeds goedlachs met een glimlach op zijn gezicht en ogen die blonken van plezier. De laatste jaren had Jef veel gezondheidsproblemen. Het is niet gemakkelijk geweest, maar we hopen en bidden, Jef dat gij nu daarboven bij Onze Lieve Heer nog menige mop kunt vertellen. Het gaat je goed, Jef.

Nieuwaarsreceptie 12 januari 2011.

De ene noemt het een receptie, de andere heeft al dagen op voorhand zitten vasten. Want als Lilliane zich aan hapjes zet, weet ge nooit hoeveel plaats ge moet bewaren in uw maag.

Eén keer per jaar worden alle helpers in de parochie uitgenodigd om hen te bedanken voor hun inzet in het oude jaar en om het nieuwe jaar in gang te zetten. Dit was weeral het geval op woensdag 12 januari. Zoals je kan zien mogen we op een grote groep helpers rekenen. Dank je wel voor iedereen die van ver of van dichtbij bijdraagt voor het samenvieren en gemeenschap vormen in onze kerk.


Oude nieuwtjes